David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Meeting Jazz Club, Xian,China

Xian, China

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino)Meeting Jazz Club, Xian,China