David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club,Guangzhou,China

Guangzhou, China

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club,Guangzhou,China