Date Location Venue

Date
David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Beijing,China
Beijing, China
Beijing
Beijing
China
Note

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Beijing,China
Double bill w Cuong Vu Trio

Date
David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Beijing,China
Beijing, China
Beijing
Beijing
China
Note

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Beijing,China
Double bill w Cuong Vu Trio

Date
David Binney Tres Tierras Duo w Cuong Vu Duo, Eastshore,Beijing,China
Beijing, China
Beijing
Beijing
China
Note

David Binney Tres Tierras Duo w Cuong Vu Duo,Eastshore,Beijing,China

Date
David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club, Shanghai,China
Shanghai, China
JZ Club Shanghai
Found 158, 158 Julu Lu,Chengdu Nan Lu, Huangpu district
Shanghai
China
Note

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club, Shanghai,China

Date
David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club, Shanghai,China
Shanghai, China
JZ Club Shanghai
Found 158, 158 Julu Lu,Chengdu Nan Lu, Huangpu district
Shanghai
China
Note

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club, Shanghai,China

Date
David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Meeting Jazz Club, Xian,China
Xian, China
Meeting Jazz Club Xian
Xian
China
Note

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) Meeting Jazz Club, Xian,China

Date
David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club,Guangzhou,China
Guangzhou, China
JZ Club,Guangzhou
The Bucket, Zhujiang Beer Museum, Yuejiang Xi Lu
Guangzhou
China
Note

David Binney Tres Tierras Trio (Louis Cole,Stefano Tamborrino) JZ Club,Guangzhou,China